فروشگاه قماش علی کریمی ( پارچه فروشی )

همه چیز درباره پارچه

مخمل پارچه ای است که از نخ ابريشم يا پنبه تهيه می شود و يک روی آن صاف و روی ديگرش دارای پُرزهای کوتاه ، متراکم و لطيف است . در دوره صفويه مخمل های منقوش با پُرز يکدست و گاه مخمل برجسته با تارو وپودی از طلا و نقره بافته می شد . مخمل کاشان از دير باز شهرت فراوان داشته که در دوره قاجار از رونق آن کاسته شده وبعدها با ورود پارچه های خارجی و ماشينی شدن کارخانه های مخمل بافی ، دستگاه سنتی مخمل بافی و بافت پارچه مخمل به طريق سنتی کاملا" منسوخ شد . امروز تنها در کارگاه مخمل بافی سازمان ميراث فرهنگی کشور و اداره ميراث فرهنگی کاشان ، مخمل بافته می شود .
دستگاه مخمل بافی در برخی قسمتها بی شباهت به دستگاه زری بافی نيست . ليکن در نحوه بافت تفاوت بسيار وجود دارد . زيرا در مخمل بافی اين تار يا چله است که توليد پُرز يا نقش می کند . بدينصورت که با بالارفتن دسته ای ازتارها ميله مخصوصی که شيار ظريفی درميان دارد از بين تارها عبور می کند . با جابجا شدن تارها ی پايينی به بالا و تارهای بالايي به پايين و گذر پود از ميان آنها و تکرار مرحله قبلی ، هربار نيمی از تارها به روی ميله ها حلقه می خورد . بعد از بافت چند رديف ، با واردکردن تيغ داخل شيار ميلها ، تارهای حلقه شده به دورِ ميل بريده می شود و پُرز را به وجود می آورد . دربافت مخمل برجسته ، طبق نقشه فقط تارهای مربوط به نقش برجسته مخمل می شود و زمينه ساده بافته می شود .
+ نوشته شده در  یکشنبه دوازدهم فروردین ۱۳۸۶ساعت 1:9  توسط مسعود کریمی  |